Yan si Manny Pacquiao. Pa-yahoo yahoo na lang.

Yan si Manny Pacquiao. Pa-yahoo yahoo na lang.

May 07. 0 Notes.